Doctora, que és realment la implantologia de càrrega immediata?

Quan el pacient perd totes les dents i hem de rehabilitar una arcada completa, utilitzem entre 4 i 8 implants i a aquests posteriorment ancorem la pròtesi que pot ser fixa o de “posar y traure”.

Quan triem l’opció fixa, tenim la possibilitat d’utilitzar un provisional que també serà fix i anirà caragolat als implants que acabem de col•locar. El provisional és aquella pròtesi que portarà el pacient durant el temps de cicatrització dels implants, que vària entre 3 i 6 mesos. Per tant, deiem “càrrega immediata” a la col•locació d’aquest provisional fix el mateix dia de la colocacio dels implants.

Llavors el pacient té dents des del primer dia? Quins avantatges té el sistema?

Sí. Nosaltres mai deixem a un pacient sense dents. Sempre recomanem la càrrega immediata perquè té diversos avantatges. Encara que semble contradictori, el col•locar una pròtesi fixa el mateix dia de la intervenció minimitza la inflamació dels teixits (per un efecte de contenció) i per tant el postoperatori és pràcticament indolor. Amb les pròtesis fixes la comoditat és màxima, no existeixen frecs ja que no es mouen, i el pacient recupera la funció i l’estètica en unes hores.
A més, aquestes pròtesis ens permeten modelar la geniva per a donar-li a les dents noves una emergència més natural.

Com realitzen aquest procediment?

En la primera presa de contacte amb el pacient escoltem les seues necessitats, desitjos i expectatives. Expliquem amb tot detall el procés i fins i tot ens recolzem en altres casos realitzats semblants al seu.
Després d’açò, prenem fotografies intra i extraorals i models de la seua boca per a estudiar-los virtualment amb un programa de Disseny Digital del Somriure. Treballem conjuntament amb el nostre equip de protèsics per a elaborar una immediata segons el disseny que hem plantejat prèviament.

El dia de la intervenció, es col•loquen els implants a primera hora i es prenen els registres finals. Durant la confecció el pacient pot tornar a casa o quedar-se en la nostra sala relax. En unes quantes hores col•loquem la pròtesi i el pacient comença a fer vida normal.

FILOSOFIA GARCÍA & DOMENECH.