Què són els implants dentals?

Els implants dentals són dispositius de titani que s’introdueixen en l’os alveolar del pacient per a simular la funció de les arrels dentals que s’han perdut (per càries, malaltia periodontal, traumatisme…).

Els implants, una vegada col·locats, han de cicatritzar durant un període de 2 a 4 mesos. En aquest temps, l’os d’al voltant de l’implant creix, introduint-se en les espires i microporosidats de l’implant perquè aquest quede estable i ho puguem usar com a suport de la corona o “funda”. Aquest procés es coneix com oseointegració.

Quan la oseointegració s’ha realitzat de manera satisfactòria, ja podem confeccionar la corona, que anirà caragolada a l’implant i, així, recuperar la salut i bellesa de la teua boca, de la teua/s dent/s i de les funcions que havíem perdut (estètica i funció).

Perquè l’implant sol ser el nostre tractament d’elecció davant una absència dental?

L’implant és la reproducció més fidel d’una dent, a causa de la seua anatomia reprodueix tant l’arrel com la corona que hem perdut.
Quan perdem una dent, l’os que ho albergava comença un procés de reabsorció que és visible als pocs mesos. La col·locació d’un implant impedeix aquest procés.

Així mateix, evita que les dents adjacents i antagonistes es tomben o es desplacen envaint un espai que no els correspon i que pot desencadenar en la perduda d’aquestes dents.
I, també, reposicionarem la peça que hem perdut d’una manera fixa i sense necessitat d’usar les dents del costat, com es fa o es fa en un altre tipus de tractaments com els ponts, una opció més conservadora.

Tots els pacients són candidats als implants dentals?

La majoria de pacients pot col·locar-se implants. Hi ha molt pocs pacients que no són candidats i seran casos especials de salut molt compromesa

El millor, és que un professional revise el cas i li propose el millor tractament per a la seua situació, per la qual cosa li convidem a venir a la nostra clínica, on la 1ª visita i el diágnostic són gratuïts

A més, per a indicar el tractament amb implants dentals apropiat, ha de fer-se un estudi de les condicions del pacient i en García & Domenech tots els casos, per molt senzills que semblen, són estudiats exhaustivament amb un TAC DENTAL 3D.

Què succeeix si no tinc os suficient?

Quan després de l’estudi ossi concloem que el pacient no té os suficient per a realitzar una tècnica convencional existeixen moltes opcions per a esmenar aquesta situació:

Empelts d’os, que poden ser simultanis a la col·locació de l’implant per a escurçar temps de cicatrització:
per a una regeneració vertical (regeneració òssia guiada, empelts en bloc, elevacions de si maxil·lar…)
per a una regeneració horitzontal (regeneració òssia guiada, empelts en bloc, split crest…)
Implants angulats: Angulem els implants aprofitant les zones on si tenim os per a evitar els empelts d’os.
Implants zigomàtics: Ancorem els implants a l’os zigomàtic quan l’os alveolar és inexistent.
Podem “rebutjar” un implant dental?

Pot ocórrer un fracàs de la oseointegració de l’implant, a causa que l’os no haja cicatritzat correctament al voltant de l’implant, però és un efecte indesitjat molt poc freqüent i menys encara si controlem tots els factors anteriorment esmentats (salut general del pacient, medicació, estudi de l’os amb un TAC DENTAL 3D…).
A causa d’açò, li donem tanta importància a un correcte estudi i planificació de cada cas.

Quines opcions de tractament tenim?

Quan ens falta una dent: Es col·loca l’implant reemplaçant la dent que hem perdut.

 

Quan ens falta un tram de dents: Es col·loquen diversos implants amb corones entre ells

 

Quan ens falten totes les dents d’una o les dues arquejades

Rehabilitació fixa: Usant de 4 a 8 implants (segons l’anatomia i disponibilitat d’os del pacient) es fa una pròtesi fixa que pot ser de resina o de metall-ceràmica

Rehabilitació removible: Usant de 2 a 4 implants es fa una pròtesi extraible sobre els ancoratges que col·loquem sobre els implants.

 

Durant el temps de cicatrització dels implants he d’anar sense dents?

No. Mai deixem a un pacient sense dents. El dia de la intervenció el pacient es marxa a casa amb dents, però aquests poden ser fixos (una pròtesi provisional caragolada als implants) o removibles (una pròtesi convencional “de posar i treure”).

Açò es decidirà i planificarà conjuntament amb el pacient abans de la intervenció.

Recorda que en García & Domenech Odontologia Avançada som experts en implants dentals i especialistes en casos complexos de reposició.
A més, el tractament és pràcticament indolor, perquè utilitzem diferents tècniques de sedació perquè no notes res.
Treballem solament amb primeres marques per a oferir-te una alta qualitat.
Si tens dubtes veuen a la teua primera visita gratuïta i t’informarem sobretot.
Et deixem el número de telèfon: 960098578

Cristina García Delaney
Nombre de col·legiada: 46003347
· Llicenciada en Odontologia. Universitat de València.