Què és necessari per a un estudi del somriure detallat

De la unió de la informàtica i tècniques de fotografia aplicades al sector dental naix una ferramenta de diagnòstic i disseny el somriure, que permet al clínic planificar, dissenyar i executar tractaments d’una manera predicible i personalitzada.

I per a fer-ho, necessitem estudiar estos aspectes:

Estudi fotogràfic

Estudi de models: amb uns motles presos de les seues dents

Estudi Estètic: valorant espai, absències, paral·lelisme amb el seu rostre

Estudi de genives: salut i estètica

Estudi funcional: presa de registre de mossegada i anàlisi de desgastos dentals Una vegada coneixem els resultats, ja estem en condicions de realitzar un estudi rigorós analitzant tots els registres, la qual cosa ens permet dissenyar el seu nou somriure quant a funció, salut i estètica.

La fotografia ens va ajudar molt si volem veure el resultat en la teua boca abans de començar el tractament. Ens permet estudiar per ordinador la forma, posició i aspectes de les dents en relació a la cara de la persona.

Després, amb totes les proves, ja podem fer una simulació real en boca del resultat, “mock-up”, que et permetrà conéixer quin serà el resultat final del teu somriure abans d’iniciar el tractament, la qual cosa coneixem com a planificació digital: disseny de somriure. Però, el millor és que venges que t’ho expliquen els nostres doctors especialitzats en estètica dental.  Reserva cita o contacta’ns