L’incorporació paulatina de les ultimes novetats tecnológiques en odontología es fonamental per al sector. No només faciliten el diagnóstic del pacient si no també l’eleccié del tractament i una millor eficaçia en els resultats. En este l’escaner intraoral en 3D ha supost tota una revolució aixina com una ferramenta habitual en el treball diari de García & Domenech Odontologia Alvançada.

L’escaner intraoral en 3D o tres dimensions es un aparat d’ultima tecnologia que te com objectiu portar a terme impressions digitals en 3D de la boca d’un pacient. Una opció tremendament útil quan este va a sometre’s a un tractament d’ortodoncia especific. Com professionals, necessitem prendre registres de la seua boca i poder establir el punt de partida d’este tractament. No obstant, les seues ventages mes allá del camp de l’ortodoncia es precis coneixer-les.

Ventages de l’escaner intraoral en 3D per al pacient i la clínica

Gràcies a l’escaner intraoral en 3D substituim la manera tradicional en alginat i escayola -introduir una ferrada en una pasta en la boca del pacient- per esta última tecnologíaa molt més práctica i cómoda que complemetem amb un estudi en fotografies i radiografies de la boca. Les antigues técniques eren molt incómodes per al pacient, i en moltes ocasions produía a esta sensacií d’ofegament, nausees i vomitades.

Altra de les ventatges de l’escaner intraoral en 3D es el poder enviar impressions digitals als fabricants de manera telemática en tractaments d’ortodoncia com llinguals o brackets. Com professionals, l’escaner intraoral en 3D mos oferix una exhaustiva precisio al portar a veta estos diagnostics i analisis. L’escanee té claus d’evaluació que no deixen donar per finalitzat l’escanejat fins que se troba completat en la seua totalitat.

Un gran control i una exhaustiva precisió que ens alleugera temps de treball (retocs, reajusts…) i conseguir millors resultats. Per eixemple, este l’escaner intraoral en 3D es ideal per al tractament en ortodoncia llingual aixina com en el tractament en invisalign.

L’ús d’esta tecnología tambe mos permet als professionals el poder rectificar qualsevol errada. Per eixemple, un moviment durant l’escanejat pot donar llóc a una impressió que pot corregir-se sense problema fent altre escanejat de dita part. Així es reduixen practicament a zero el ranc d’erros com poden ser badalles, bambolles, ruptures… estos escaners eviten per tant erros d’impressió.

En l’ús de l’escaner intraoral en 3D també podem aplegar a diagnosticar altres defectes que tinga el pacient i que este desconeixia, diferents als que ha acodit a consulta. Podent-li aixina oferir millors, tractaments i solucions davant problemes que poden afectar a la seua salut bucodental.

També una major rapidea en els processos ya que se reduixen el número de visites; una major precisio en els acabats i ajust dels treballs com per eixemple: prótesis sobre dents, sobre implantes, carilles, incrustacions…; la possibilitat de fer simulacions i que el client puga vore aixina el resultat previament; Planificació 3D previa de l’estética i la possibilitat de realitzar cirugía guiada 3D disponent el provisional en clínica previ a l’intervenció.

Com s’utilitza l’escaner intraoral en 3D?

La seua utilització es molt senzilla, fácil i práctica per a abdos parts. Este escaner dispón d’un dispositiu electrónic en forma de boligraf encarregat d’anar capcionat poc a poc les imagens de les dents en 3D.

Se passa per les arcades dentaries, sent una acció minimament invasiva i zero indolora ni incomoda per al pacient. Portant-se a veta l’escanejat per complet de cada un dels costats o cares de cada peça dental.

Este dispositiu està sempre conectat a una pantalla a on queden reflectides les imagens que s’están prenent, podent portar a veta una representació en 3D completa fins dispondre d’una recreació de tota la boca.

García & Domenech i l’última tecnología en salut bucal

Este escaner suposa un pas mes de l’aposta de García & Domenech dental per les noves tecnologies. En la nostra clínica, disposem tambe d’un microscopi dental aplicable a infinitat de disciplines; un TAC Dental (CBCT), que permet obtindre imagens en 3D de les estructures anatómiques craneofacils; DSD o Disseny Digital del Somriure, que oferix la possibilitat de planificar, dissenyar i portar a terme tractaments d’una manera mes predictible i personalitzada; sedació baix oxit nitrós o endovenós per a tractaments sense dolor; endodóncia microscópica, en l’objectiu d’eliminar el mal del quixal en una sessió sense necessitat d’acodir a diferents cites i innovació tecnológiques d’última generacio en els camps de la periodonci, ODONTOPEDIATRIA, ORTODONCIA, PRÓTESIS i estetica dental, cirugia i IMPLANTOLOGÍA.